PROSPER Empowerment Programme bu

Програмата за развитие на проекта PROSPER е набор от ресурси за отворено образование, които позволяват на доставчиците на ПОО и индивидуалните бизнес обучители да въведат структурирано, висококачествено обучение за МСП по темата за здравословна хибридна работа Отворените обучителни ресурси попадат в три основни категории: Обучителни насоки; Инструменти за диагностика, ръководства за оценка и инструменти за […]

PROSPER ONLINE COURSE bu

Онлайн обучението на PROSPER е удобно за потребителя модулно електронно обучение, което дава възможност на мениджъри от всички нива, като ги подкрепя и им предоставя знания за новите дистанционни лидерски умения, за да управляват служителите си ефективно в отдалечен режим на работа. Обучението включва следните компоненти: 3-седмичен онлайн курс за обучение (3 часа на седмица); […]

R1 PROSPER Business Case bu

Hvordan leder man teammedlemmer i fjern- eller hybride miljøer? Hvilke ledelsesfærdigheder er nødvendige for at lede fjernteams med succes? Hvordan sikrer man en balance mellem digital trivsel og produktivitet i hybride miljøer? PROSPER Business Case forsøger at give svar på disse spørgsmål og er skræddersyet til små og mellemstore virksomheders (SMV’er) specifikke behov, da den […]