ПАРТНЬОРИТЕ:

die Berater®

die Berater Unternehmensberatungs GmbH се фокусира върху образованието за възрастни, професионалното обучение и развитието на човешките ресурси. Ние предоставяме цялостно ноу-хау по отношение на всички аспекти на управлението на човешките ресурси, от набиране на персонал, HR консултиране и коучинг, до образование и обучение или проучвания за удовлетвореността на персонала, преместване и временно наемане на персонал.

Bridges to Europe е съвместната платформа на проектните дейности на die Berater® в ЕС. През последните години сме участвали в различни роли – координатор, партньор, подизпълнител – в 160 проекта, финансирани от ЕС с повече от 800 партньорски организации от 45 държави. Въз основа на този богат опит с много програми за финансиране от ЕС, ние предлагаме консултации при финансиране, подкрепа на проекти и медийно разпространение.

The main website: https://dieberater.com

EUEI

Европейският институт за електронно обучение (EUEI) се ангажира да предоставя иновативни и ангажиращи дигитални решения за управление в свят след COVID чрез ролята си в проекта PROSPER. Като малък екип, членовете на EUEI са наясно с влиянието на Covid върху ежедневната работа и важността на ефективните и модерни подходи за управление и ръководене на хората в бизнеса!

EUEI са в челните редици на дигиталните изследвания в Европа, като са в крак с най-модерните дигитални инструменти, подходи за електронно обучение и работещи решения за нашите обучаеми. Развълнувани сме да участваме в проекта PROSPER и да допринесем с нашия опит и този на екипа на проекта на онези, които имат нужда от него в цяла Европа.

BUPNET

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) е доставчик на обучение за възрастни с богат опит в подкрепа на служители от всички сектори в Германия. Създадена през 1985 г. като доставчик на обучение за възрастни в областта на управлението на проекти, професионалното обучение и консултирането, BUPNET разполага със силен мултидисциплинарен екип, който разработва и прилага иновативни проекти за обучение и консултации на местно и национално ниво, както и в цяла Европа. Със силен ангажимент да подкрепяме продължаващото професионално обучение, ние вече сме помогнали на хиляди хора успешно да отговорят на изискванията на постоянно променящия се трудов свят.

CATRO

КАТРО България е част от водеща австрийска консултантска компания за образование и обучение – dieBerater®, която предлага различни обучения за физически лица и организации. CATRO предоставя авангардно ноу-хау във всички области, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси.

Екипът се състои от специалисти с международен опит и експертиза в набирането на нови таланти, развитието на потенциала на служителите, предоставянето на HR консултации и подкрепата на социални каузи чрез дейности, свързани с корпоративната социална отговорност (КСО). Екипът на Катро България отчитат местните пазарни и културни специфики, силно вярвайки, че е най-полезен за своите клиенти, с умението си да комбинира както предимствата на глобалния, така и на местния опит и ноу-хау.

Основните цели на КАТРО България са да мотивират и квалифицират хората да използват пълноценно своя потенциал в икономиката, на пазара на труда и в личния си живот.

MOMENTUM

Momentum е един от водещите специалисти по творческа икономика и развитие на клъстери в Ирландия. Momentum подкрепя предприемачите и общностите в творческия сектор. Momentum се фокусира върху разработването на прогресивни учебни програми и платформи за образование, творчески общности и практици и има специален фокус върху разработването на поддържащи структури за региони със социално-икономически предизвикателства. Експертният опит на Momentum в креативната индустрия е оценен в Ирландия от национални и регионални организации и е подпомогнал развитието на занаятчийски мрежи като Made in Sligo, Leitrim Design House и творчески клъстери като Creative Spark.

SMART REVOLUTION

Smart Revolution е италианска консултантска фирма, базирана в Тоскана (Маса) с втори офис в Пиемонт (Торино), която има три основни направления на дейност:

1) Търсене, кандидатстване, отчитане и управление на национални, регионални и областни схеми за финансиране.

2) Създаване, управление и отчитане на проекти на ЕС.

3) Обучения.

Всички дейности са базирани на нуждите на клиентите и са насочени към изпълнението на проекти за развитие, независимо дали става въпрос за научноизследователска и развойна дейност, интернационализация, повишаване на конкурентоспособността, наемане на нови хора. Целевите ни клиенти са както стартиращи предприятия във високите технологии, така и малки и средни предприятия, и публични администрации. Те се придружават от нас на всички етапи – от оценката на компанията, до сканирането на безвъзмездните средства, кандидатстването за предложение, изграждането на нови консорциуми и отчитането.

Мултидисциплинарният екип на Smart Revolution прилага иновативен и холистичен подход.

Консултациите относно италианските възможности за финансиране са свързани главно с национални схеми и регионални структурни и публични фондове, насърчаващи научноизследователска и развойна дейност, дигитализацията, интернационализацията и обучението на персонала.

По отношние на европейските проекти, Smart Revolution се фокусира най-вече в Еразъм + и Хоризонт Европа (схема EIC).

Не на последно място отделът за обучение е специализиран в курсове по дигитализация за МСП и сигурност. Последният се състои от няколко квалифицирани и сертифицирани курсове за обучение за осведоменост за враждебна среда (HEAT), грижи и сигурност на бизнес пътниците, въведение в сигурността при пътуване. Специален акцент се отделя на използването на изключително иновативни системи за управление на обучението, както под формата на дигитални платформи, така и на мобилни приложения, за предоставяне на електронно, така и за смесено обучение.

Smart Revolution има важни партньорства на ниво ЕС благодарение на богатия си опит в проекти в ЕС, италианските университети и PoliHub, парк за иновации и част от акселератора за стартиране на екосистемата на Milan Politecnico.

Текущият брой на персонала включва 3 съучредители и администратори на компанията, двама постоянни служители и средно 3 стажанти.

EUROTRAINING

EUROTraining е професионален образователен център, разположен в Атина, Гърция с два допълнителни сертифицирани клона в градовете Солун и Волос. EUROTraining е специализирана в секторите предприемачество, образование за възрастни, ИКТ, финансов мениджмънт и туризъм. Организацията е в тясна връзка с пазара на труда и се опитва да обвърже своите предложения за обучение с нуждите на предприятия, органи и организации както в публичния, така и в частния сектор. Една от основните цели на организацията е да допринеся за повишаване на квалификацията на служителите по начини, които им дават конкурентно предимство.

Основните целеви групи на обучителните програми и семинари на EUROTraining включват, наред с други, безработни хора, новоназначени хора, млади и амбициозни предприемачи, служители, хора с увреждания, изпълнителни директори, завършили гимназии и университети.

Основните дейности на организацията са предлагането на модерни програми за професионално обучение (също чрез смесено обучение с помощта на ИКТ), уеб базирани системи за управление на обучението, семинари за обучение на човешки ресурси и семинари за обучение между предприемачи. И трите клона на EUROTraining в Гърция предлагат просторни и модерни учебни стаи, най-съвременни ИТ лаборатории, специализирано оборудване за лесен достъп до помещенията, библиотеки с достъп до интернет, заведения за грижи за деца и система за оценка на обучителните задачи (ARGUS ERP).

Основните стълбове на EUROTraining са обобщени, както следва:

  • Придобиване и развитие на квалификация и професионални умения на служителите;
  • Повишаване на квалификацията и непрекъснато надграждане на професионални умения, които са много търсени от лицата;
  • Култивиране и насърчаване на предприемачеството със специален акцент върху младите хора;
  • Предоставяне на интегрирани консултантски и обучителни услуги за доставчици на ПОО, МСП, консултантски фирми и публични органи.