Hvordan leder man teammedlemmer i fjern- eller hybride miljøer? Hvilke ledelsesfærdigheder er nødvendige for at lede fjernteams med succes? Hvordan sikrer man en balance mellem digital trivsel og produktivitet i hybride miljøer?

PROSPER Business Case forsøger at give svar på disse spørgsmål og er skræddersyet til små og mellemstore virksomheders (SMV’er) specifikke behov, da den

  • argumenterer for sundt hybridarbejde (HHW) i SMV’er
  • sætter HHW i forbindelse med bredere miljømæssige og sociale aspekter
  • indeholder god praksis og praktiske eksempler på HHW i europæiske SMV’er