Онлайн обучението на PROSPER е удобно за потребителя модулно електронно обучение, което дава възможност на мениджъри от всички нива, като ги подкрепя и им предоставя знания за новите дистанционни лидерски умения, за да управляват служителите си ефективно в отдалечен режим на работа.

Обучението включва следните компоненти:

  • 3-седмичен онлайн курс за обучение (3 часа на седмица);
  • Различни теми:
    • „Последствия от хибридния начин на работа за лидерството“ (седмица 1);
    • „Дигитално благополучие“ (седмица 2);
    • „Съвместна работа в здрав хибриден екип“ (седмица 3).
  • Модулният мултимедиен курс, включва аудио, визуални и текстови и интерактивни обучителни елементи.