Програмата за развитие на проекта PROSPER е набор от ресурси за отворено образование, които позволяват на доставчиците на ПОО и индивидуалните бизнес обучители да въведат структурирано, висококачествено обучение за МСП по темата за здравословна хибридна работа

Отворените обучителни ресурси попадат в три основни категории:

  • Обучителни насоки;
  • Инструменти за диагностика, ръководства за оценка и инструменти за самооценка;
  • Учебни дейности и мултимедийни ресурси.