BAGGRUND

Pandemien har medført et paradigmeskift i ledelsen på grund af den dramatiske stigning i praksis med hjemmearbejde. Skiftet til hybridarbejde giver imidlertid udfordringer for både ledere og medarbejdere. På den ene side har nutidens ledere også brug for interpersonelle og relationsskabende færdigheder til at udføre de traditionelle ledelsesaktiviteter via digitale grænseflader. På den anden side kan ubegrænset digitalt arbejde uden begrænsninger have negative konsekvenser for medarbejdernes mentale og fysiske sundhed og føre til digital udbrændthed og lav produktivitet.

Når der findes uddannelsestilbud og uddannelsesressourcer om ledelse på afstand, er de primært rettet mod multinationale virksomheder. Da SMV’er udgør 99 % af virksomhederne og beskæftiger 66 % af europæerne, er PROSPER omhyggeligt udformet til at opfylde behovene hos europæiske SMV-ledere og er tilpasset partneres ekspertise, som alle er udbydere af erhvervsuddannelse til små og mellemstore virksomheder.

FORMÅL

Det overordnede mål med Post Pandemic Empowerment Programme (PROSPER) er at designe, udvikle og gennemføre en ny uddannelsestilgang, der giver SMV-ledere mulighed for at gentænke deres rolle som ledere på afstand og sikre, at medarbejdere på afstand balancerer digital produktivitet med trivsel og integration.

Med PROSPER sigter vi på at

  • at udvikle en ny uddannelse for SMV-ledere/HR-medarbejdere/teamledere for at opdatere deres ledelsesfærdigheder for eksterne/hybride miljøer
  • at sikre, at SMV’ernes specifikke uddannelsesbehov opfyldes, og at den bredere udvikling inden for digitalisering, inklusion og trivsel inddrages
  • at bidrage til at tilpasse erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets behov som følge af den igangværende digitale omstilling, der er drevet af Covid19 -pandemien.

DET VIL VI GØRE VED AT …

PROSPER Business Case

udvikle en letlæselig vejledning med baggrundsinformation og praktiske eksempler

PROSPER Online Training

skabe et onlineuddannelseskursus, som giver eleverne færdigheder i fjernledelse og giver dem mulighed for at lære i deres foretrukne tempo

PROSPER Toolkit

udarbejdelse af et komplet sæt uddannelsesmaterialer og vejledning til undervisere i erhvervslivet og udbydere af erhvervsuddannelser med henblik på at gennemføre virksomhedsuddannelse i forskellige sammenhænge