PARTNERS

die Berater®

die Berater Unternehmensberatungs GmbH fokuserer på voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og udvikling af menneskelige ressourcer. Vi tilbyder omfattende knowhow med hensyn til alle aspekter af Human Resource Management, lige fra rekruttering, HR-rådgivning og coaching til uddannelse og træning eller undersøgelser af medarbejdertilfredshed, outplacement og midlertidig ansættelse af personale.

broer til Europa er den fælles platform for die Berater®’s EU-projektaktiviteter. I de seneste år har vi deltaget i forskellige roller – koordinator, partner, underleverandør – i 160 EU-finansierede projekter med mere end 800 partnerorganisationer fra 45 lande. På grundlag af denne brede erfaring med mange EU-støtteprogrammer tilbyder vi rådgivning inden for finansiering, projekt- og mediestøtte.

The main website: https://dieberater.com

EUEI

Det europæiske institut for e-learning (EUEI) er forpligtet til at levere innovative og engagerende digitale løsninger til ledelse i en post-kovid verden gennem deres rolle i PROSPER-projektet. EUEI er selv et lille team og er derfor meget opmærksomme på virkningen af covid på det daglige arbejde, og hvor vigtig en effektiv og moderne tilgang til ledelse og ledelse af dit team er!

EUEI er på forkant med digital forskning i Europa og holder sig ajour med de mest moderne digitale værktøjer, e-learning-tilgange og arbejdsløsninger for vores elever. Vi glæder os til at gå i gang med PROSPER-projektet og til at bringe vores ekspertise og projektgruppens ekspertise til dem, der har brug for den i hele Europa.

BUPNET

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) er en udbyder af voksenuddannelse med omfattende erfaring i at støtte voksne elever fra alle sektorer i Tyskland. BUPNET blev etableret i 1985 som udbyder af voksenuddannelse inden for projektledelse, erhvervsuddannelse og rådgivning og har et stærkt tværfagligt team, som udvikler og gennemfører innovative uddannelses- og rådgivningsprojekter lokalt, nationalt og i hele Europa. Med en stærk forpligtelse til at støtte fortsat faglig uddannelse har vi hjulpet mange tusinde mennesker med at imødekomme kravene i en arbejdsverden i konstant forandring.

CATRO

CATRO Bulgaria er en del af et førende østrigsk konsulentfirma for uddannelse og træning – dieBerater®, som tilbyder forskellige former for træning til enkeltpersoner og organisationer. CATRO tilbyder avanceret knowhow på alle områder inden for forvaltning og udvikling af menneskelige ressourcer.

Teamet består af specialister med international erfaring og ekspertise inden for rekruttering af nye talenter, udvikling af medarbejdernes potentiale, HR-konsulentbistand og støtte til sociale formål gennem CSR-aktiviteter. De tager hensyn til lokale markeds- og kulturspecifikke forhold og tror fuldt og fast på, at de er mest hjælpsomme over for deres kunder ved at kombinere både fordelene ved global og lokal erfaring og knowhow. Deres vigtigste mål er at motivere og kvalificere folk til at udnytte deres potentiale fuldt ud i økonomien, på arbejdsmarkedet og i deres personlige liv.

MOMENTUM

Momentum er en af Irlands førende specialister inden for kreativ økonomi og klyngeudvikling. Momentum støtter iværksættere og samfund i den kreative sektor. Momentum fokuserer på at udvikle progressive læringsprogrammer og platforme for uddannelse, kreative samfund og udøvere og har et særligt fokus på at udvikle støttestrukturer for socioøkonomisk udfordrede regioner. Momentums ekspertise inden for den kreative industri er blevet værdsat i Irland af nationale og regionale organisationer og har hjulpet med udviklingen af håndværksnetværk som Made in Sligo, Leitrim Design House og kreative klynger som Creative Spark.

SMART REVOLUTION

Smart Revolution er et italiensk konsulentfirma med base i Toscana (Massa) og et andet kontor i Piemonte (Torino), som har tre hovedaktiviteter:

1) Søgning, ansøgning, rapportering og forvaltning af nationale, regionale og lokale finansieringsordninger

2) udarbejdelse, forvaltning og rapportering af EU-projekter

3) uddannelse

Alle aktiviteter er kundebaserede og har til formål at gennemføre virksomhedens udviklingsprojekter, uanset om det drejer sig om F&U, internationalisering, øget konkurrenceevne eller ansættelse af nye medarbejdere. Målkunder er nystartede teknologivirksomheder samt SMV’er og offentlige forvaltninger. De ledsages i alle faser fra virksomhedsevaluering til tilskudsscanning, ansøgning om forslag, konsortieopbygning og rapportering. Det tværfaglige team anvender en innovativ og holistisk tilgang.

Rådgivning om italienske finansieringsmuligheder er hovedsagelig relateret til nationale ordninger og regionale strukturelle og offentlige fonde til fremme af F&U, digitalisering, internationalisering og personaleuddannelse.

Med hensyn til EU-projekter har Smart Revolution især erfaring med Erasmus+ og Horizon Europe (EIC-ordningen).

Sidst men ikke mindst er uddannelsesafdelingen specialiseret i digitaliseringskurser for SMV’er og sikkerhed. Sidstnævnte består af adskillige kvalificerede og certificerede kurser om Hostile Environment Awareness Training (HEAT), Business Travellers’ Care and Security og Introduction to Travel Security (introduktion til rejsesikkerhed). Der lægges særlig vægt på brugen af meget innovative læringsstyringssystemer, både i form af digitale platforme og mobilapps, med henblik på at tilbyde e-læring og blended learning-uddannelser.

Smart Revolution har vigtige partnerskaber på EU-plan takket være sine mange EU-projekter, italienske universiteter og PoliHub, en innovationspark og start-up-accelerator, der er en del af Milan Politecnico’s økosystem.

Det nuværende antal medarbejdere omfatter 3 medstiftere og administratorer af virksomheden, to fastansatte og gennemsnitligt 3 praktikanter.

EUROTRAINING

EUROTraining er et erhvervsuddannelsescenter beliggende i Athen i Grækenland med yderligere to certificerede afdelinger i byerne Thessaloniki og Volos i Grækenland. EUROTraining har specialiseret sig i iværksætteri, voksenuddannelse, ikt, finansiel forvaltning og turisme. Organisationen er tæt forbundet med arbejdsmarkedet og forsøger at forbinde sit studietilbud med behovene hos virksomheder, organer og organisationer i både den offentlige og private sektor. Et af organisationens hovedmål er at bidrage til at opkvalificere medarbejderne på en måde, der giver dem en konkurrencefordel.

De primære målgrupper for EUROTraining’s uddannelsesprogrammer og seminarer omfatter bl.a. arbejdsløse, nyansatte, unge og håbefulde iværksættere, arbejdstagere, handicappede, ledende medarbejdere, kandidater fra gymnasier og universiteter.

Organisationens hovedaktiviteter er udbuddet af moderne erhvervsuddannelsesprogrammer (også gennem IKT-aktiveret blended learning), webbaserede læringsstyringssystemer, seminarer til uddannelse af menneskelige ressourcer og seminarer til uddannelse af iværksættere. Alle tre EUROTraining-afdelinger i Grækenland har rummelige og moderne undervisningslokaler, topmoderne it-laboratorier, specialiseret udstyr, som er let tilgængeligt i lokalerne, biblioteker med internetadgang, børnepasningsfaciliteter og et evalueringssystem for uddannelsesopgaver (ARGUS ERP).

EUROTraining’s vigtigste søjler kan sammenfattes som følger:

– erhvervelse og udvikling af kvalifikationer og faglige færdigheder for de ansatte,

– opkvalificering og løbende opgradering af faglige færdigheder, der er meget efterspurgte for enkeltpersoner,

– opdyrkning og fremme af iværksætteri med særlig vægt på unge mennesker,

– levering af integrerede konsulent- og uddannelsesydelser til udbydere af erhvervsuddannelser, SMV’er, konsulentfirmaer og offentlige organer.