VELKOMMEN TIL PROSPER!

Covid19-pandemien har udfordret europæiske virksomheder til at finde nye måder at arbejde sammen på, samtidig med at de overvinder fysiske afstande. Som følge heraf er der opstået forskellige typer af krisebårne fjern-/ hybridarbejdsmiljøer. For at bygge videre på de erfaringer, der er indsamlet med hybridarbejde under Covid19-pandemien, sigter dette projekt mod at udvikle et program til styrkelse af små og mellemstore virksomheder efter pandemien (PROSPER), som er centreret omkring sundt hybridarbejde.

Projektet er blevet dannet som et strategisk partnerskab med henblik på at udforme, udvikle og gennemføre en ny uddannelsestilgang, der er skræddersyet til behovene hos ledere i små og mellemstore virksomheder, der arbejder på afstand.

PROSPER imødekommer de europæiske SMV-leders behov for effektiv forvaltning af deres medarbejdere, der arbejder eksternt/hybrid, og for at skabe balance mellem digital produktivitet og trivsel og inklusion.

BAGGRUND

Pandemien har medført et paradigmeskift i ledelsen på grund af den dramatiske stigning i praksis med hjemmearbejde. Skiftet til hybridarbejde giver imidlertid udfordringer for både ledere og medarbejdere. På den ene side har nutidens ledere også brug for interpersonelle og relationsskabende færdigheder til at udføre de traditionelle ledelsesaktiviteter via digitale grænseflader. På den anden side kan ubegrænset digitalt arbejde uden begrænsninger have negative konsekvenser for medarbejdernes mentale og fysiske sundhed og føre til digital udbrændthed og lav produktivitet.

Når der findes uddannelsestilbud og uddannelsesressourcer om ledelse på afstand, er de primært rettet mod multinationale virksomheder. Da SMV’er udgør 99 % af virksomhederne og beskæftiger 66 % af europæerne, er PROSPER omhyggeligt udformet til at opfylde behovene hos europæiske SMV-ledere og er tilpasset partneres ekspertise, som alle er udbydere af erhvervsuddannelse til små og mellemstore virksomheder.

FORMÅL

Det overordnede mål med Post Pandemic Empowerment Programme (PROSPER) er at designe, udvikle og gennemføre en ny uddannelsestilgang, der giver SMV-ledere mulighed for at gentænke deres rolle som ledere på afstand og sikre, at medarbejdere på afstand balancerer digital produktivitet med trivsel og integration.

Med PROSPER sigter vi på at

 • at udvikle en ny uddannelse for SMV-ledere/HR-medarbejdere/teamledere for at opdatere deres ledelsesfærdigheder for eksterne/hybride miljøer
 • at sikre, at SMV’ernes specifikke uddannelsesbehov opfyldes, og at den bredere udvikling inden for digitalisering, inklusion og trivsel inddrages
 • at bidrage til at tilpasse erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets behov som følge af den igangværende digitale omstilling, der er drevet af Covid19 -pandemien.

DET VIL VI GØRE VED AT …

Business Case

udvikle en letlæselig vejledning med baggrundsinformation og praktiske eksempler

Online Training

skabe et onlineuddannelseskursus, som giver eleverne færdigheder i fjernledelse og giver dem mulighed for at lære i deres foretrukne tempo

Empowerment Program

udarbejdelse af et komplet sæt uddannelsesmaterialer og vejledning til undervisere i erhvervslivet og udbydere af erhvervsuddannelser med henblik på at gennemføre virksomhedsuddannelse i forskellige sammenhænge

PROSPER BUSINESS CASE

How to lead team members in remote settings? Which leadership skills are needed to successfully manage remote teams? How to secure a balance between digital wellbeing and productivity in hybrid settings? The PROSPER Business Case gives answers to these questions and is tailor-made for the specific needs of small and medium size enterprises (SME) as it

 •   argues the case of healthy hybrid working (HHW) in SMEs
 •   relates HHW to broader environmental and social aspects
 •   contains good practices and hands-on examples for HHW in European SME

PROSPER ONLINE COURSE

The PROSPER Online Training is a user friendly modular E- Learning empowering managers of all levels by equipping them with remote leadership skills in order to manage remote workers effectively, It encompasses the following

 •   a 3 weeks online training course (Shrs per week)
 •   thematic coverage:
  © “hybrid work implications for leadership’ (week 1)
  o ‘digital wellbeing’ (week 2)
  o ‘collaborative working in a healthy hybrid team” (week 3)
 •   modular multimedia course incl, audio, visual and test based learning styles and interactive elements

PROSPER EMPOWERMENT PROGRAMME

The PROSPER Empowerment Programme is a set of Open Education Resources (OERs) that enable VET providers and individual business trainers to introduce structured, high-quality training to SMEs on healthy hybrid working. The OERs fall into three main categories:

 •   pedagogic guides
 •   diagnostic tools, assessment guides, and self-assessment tools
 •   learning activities and multimedia resources