ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η πανδημία προκάλεσε αλλαγή του προτύπου στη διοίκηση λόγω της δραματικής αύξησης των επαγγελματικών πρακτικών από το σπίτι. Ωστόσο, η στροφή προς την υβριδική εργασία δημιουργεί προκλήσεις τόσο για τους μάνατζερ όσο και για το προσωπικό. Από τη μία πλευρά, οι σημερινοί μάνατζερ χρειάζονται επίσης τις διαπροσωπικές δεξιότητες και τις δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων για να διεξάγουν τις παραδοσιακές δραστηριότητες διαχείρισης μέσω ψηφιακών διασυνδέσεων. Από την άλλη πλευρά, η απρόσκοπτη ψηφιακή εργασία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων, οδηγώντας σε ψηφιακή εξουθένωση και χαμηλή παραγωγικότητα.

Όπου υπάρχουν προσφορές κατάρτισης και εκπαιδευτικοί πόροι για την εξ αποστάσεως ηγεσία, αυτές απευθύνονται κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες. Καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων και απασχολούν το 66% των Ευρωπαίων, το έργο PROSPER έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μάνατζερ ευρωπαϊκών ΜΜΕ και είναι προσαρμοσμένο στην τεχνογνωσία των εταίρων, οι οποίοι είναι όλοι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Post Pandemic Empowerment Programme (PROSPER) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης η οποία ενδυναμώνει τους μάνατζερ των ΜΜΕ να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους ως απομακρυσμένων μάνατζερ και να διασφαλίσουν ότι οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι εξισορροπούν την ψηφιακή παραγωγικότητα με την ευημερία και την ένταξη.

Με το έργο PROSPER στοχεύουμε:

  • να αναπτύξουμε μια νέα κατάρτιση για μάνατζερ ΜΜΕ/προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού/επικεφαλής ομάδων για να επικαιροποιήσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες για απομακρυσμένες/υβριδικές συνθήκες
  • να διασφαλίσουμε ότι καλύπτονται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΜΜΕ και ότι περιλαμβάνονται σε αυτές οι ευρύτερες εξελίξεις της ψηφιοποίησης, της ένταξης και της ευημερίας
  • να συμβάλουμε στην προσαρμογή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στις ανάγκες της αγοράς εργασίας λόγω του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού που τροφοδοτείται από την πανδημία Covid19.

ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΜΕ …

Οδηγός Επιχειρείν του έργου PROSPER

την ανάπτυξη ενός ευανάγνωστου οδηγού με βασικές πληροφορίες και πρακτικά παραδείγματα

το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του έργου PROSPER

τη δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα εξοπλίζει τους εκπαιδευόμενους με δεξιότητες απομακρυσμένης ηγεσίας και θα τους επιτρέπει να μαθαίνουν με τον ρυθμό που προτιμούν

το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του έργου PROSPER

την παραγωγή ενός πλήρους συνόλου εκπαιδευτικού υλικού και οδηγιών για εκπαιδευτές επιχειρήσεων και παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να υλοποιήσουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε διάφορα περιβάλλοντα