PARTNERS

die Berater®

Η die Berater Unternehmensberatungs GmbH επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνογνωσία όσον αφορά όλες τις πτυχές της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, από την πρόσληψη προσωπικού, τη συμβουλευτική και την καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού έως την εκπαίδευση και την κατάρτιση ή τις έρευνες ικανοποίησης του προσωπικού, την εξεύρεση προσωπικού και την προσωρινή στελέχωση.

Η bridges to Europe είναι η κοινή πλατφόρμα των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών έργων της die Berater®. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε συμμετάσχει με διαφορετικούς ρόλους – συντονιστής, εταίρος, υπεργολάβος – σε 160 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα με περισσότερους από 800 οργανισμούς-εταίρους από 45 χώρες. Βάσει αυτής της μεγάλης εμπειρίας με πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδότησης, υποστήριξης έργων και μέσων ενημέρωσης.

The main website: https://dieberater.com

EUEI

Το European E-learning Institute (EUEI) έχει ως στόχο την παροχή καινοτόμων και ελκυστικών ψηφιακών λύσεων για τη διοίκηση σε έναν κόσμο μετά την εποχή της πανδημίας Covid, μέσω του ρόλου του στο πλαίσιο του έργου PROSPER. Ως μια μικρή ομάδα, το EUEI έχει πλήρη επίγνωση του αντίκτυπου του Covid στην καθημερινή εργασία και του πόσο σημαντικές είναι οι αποτελεσματικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση και την ηγεσία της ομάδας σας!

Το EUEI βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής έρευνας στην Ευρώπη, παραμένοντας ενήμερο για τα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τις προσεγγίσεις ηλεκτρονικής μάθησης και τις εργασιακές λύσεις για τους εκπαιδευόμενούς μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αναλαμβάνουμε το έργο PROSPER και που θα προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας και την τεχνογνωσία των μελών της ομάδας σε όσους την χρειάζονται σε όλη την Ευρώπη.

BUPNET

Το Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) είναι ένας πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ενηλίκων εκπαιδευομένων από όλους τους τομείς στη Γερμανία. Ιδρύθηκε το 1985 ως πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων στους τομείς της διαχείρισης έργων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβουλευτικής, η BUPNET διαθέτει μια ισχυρή διεπιστημονική ομάδα που αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμα έργα κατάρτισης και συμβουλευτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ισχυρή δέσμευση για την υποστήριξη της διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχουμε βοηθήσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός σταθερά μεταβαλλόμενου κόσμου εργασίας.

CATRO

Η CATRO Bulgaria είναι μέρος μιας κορυφαίας αυστριακής εταιρείας συμβούλων εκπαίδευσης και κατάρτισης – dieBerater®, η οποία παρέχει διάφορες εκπαιδεύσεις για άτομα και οργανισμούς. Η CATRO παρέχει τεχνογνωσία αιχμής σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ομάδα αποτελείται από ειδικούς με διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στην πρόσληψη νέων ταλέντων, στην ανάπτυξη του δυναμικού των εργαζομένων, στην παροχή συμβουλών ανθρώπινου δυναμικού και στην υποστήριξη κοινωνικών σκοπών μέσω δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (EKE). Λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς και κουλτούρας, πιστεύοντας έντονα ότι είναι πιο χρήσιμοι για τους πελάτες τους συνδυάζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας όσο και της τοπικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Κύριοι στόχοι τους είναι να παρακινήσουν και να καταρτίσουν τους ανθρώπους ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην οικονομία, στην αγορά εργασίας και στην προσωπική τους ζωή.

MOMENTUM

Η Momentum είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς της Ιρλανδίας στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας και της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών. Η Momentum υποστηρίζει επιχειρηματίες και κοινότητες του δημιουργικού τομέα. Η Momentum επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προοδευτικών προγραμμάτων μάθησης και πλατφορμών για την εκπαίδευση, τις δημιουργικές κοινότητες και τους επαγγελματίες, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δομών υποστήριξης για κοινωνικοοικονομικά ευάλωτες περιοχές. Η εμπειρογνωμοσύνη της Momentum στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας έχει εκτιμηθεί στην Ιρλανδία από εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη βιοτεχνικών δικτύων όπως το Made in Sligo, το Leitrim Design House και δημιουργικών συνεργατικών σχηματισμών όπως το Creative Spark.

SMART REVOLUTION

Η Smart Revolution είναι μια ιταλική εταιρεία συμβούλων με έδρα την Τοσκάνη (Massa) και ένα δεύτερο γραφείο στο Piedmont (Τορίνο), η οποία έχει τρεις κύριες κατευθύνσεις δραστηριοτήτων:

1) Αναζήτηση, εφαρμογή, υποβολή εκθέσεων και διαχείριση εθνικών, τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων χρηματοδότησης

2) Συγγραφή, διαχείριση και υποβολή εκθέσεων για έργα της ΕΕ

3) Εκπαιδεύσεις

Όλες οι δραστηριότητες βασίζονται στον πελάτη και αποσκοπούν στην υλοποίηση των αναπτυξιακών του σχεδίων, είτε πρόκειται για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), είτε για διεθνοποίηση, είτε για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, είτε για πρόσληψη νέων ανθρώπων. Οι υποψήφιοι πελάτες είναι νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας, καθώς και ΜΜΕ και δημόσιες διοικήσεις. Συνοδεύονται σε όλα τα στάδια από την αξιολόγηση της εταιρείας έως την αναζήτηση επιχορήγησης, την υποβολή πρότασης, τη δημιουργία κοινοπραξίας και την υποβολή εκθέσεων. Η διεπιστημονική ομάδα εφαρμόζει μια καινοτόμο και ολιστική προσέγγιση.

Η παροχή συμβουλών σχετικά με τις ιταλικές ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετίζεται κυρίως με τα εθνικά προγράμματα και τα τοπικά διαρθρωτικά και δημόσια ταμεία που προωθούν την Ε&Α, την ψηφιοποίηση, τη διεθνοποίηση και την κατάρτιση του προσωπικού.

Όσον αφορά τα έργα της ΕΕ, η Smart Revolution έχει εμπειρία ειδικά στο Erasmus + και το Horizon Europe (σύστημα EIC).

Τέλος, το τμήμα κατάρτισης ειδικεύεται σε μαθήματα ψηφιοποίησης για ΜΜΕ και Ασφάλεια. Το τελευταίο αποτελείται από διάφορα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα μαθήματα για εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης σε εχθρικό περιβάλλον (HEAT), τη φροντίδα και την ασφάλεια των επαγγελματιών ταξιδιωτών, την εισαγωγή στην ασφάλεια των ταξιδιών. Ειδική έμφαση δίνεται στη χρήση ιδιαίτερα καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης μάθησης, τόσο με τη μορφή ψηφιακών πλατφορμών όσο και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, για την παροχή εκπαιδεύσεων ηλεκτρονικής μάθησης και μικτής μάθησης.

Η Smart Revolution έχει σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο ΕΕ χάρη στο πλούσιο ιστορικό της σε ευρωπαϊκά έργα, τα ιταλικά πανεπιστήμια και το PoliHub, ένα πάρκο καινοτομίας και επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων, που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος Politecnico του Μιλάνο.

Ο σημερινός αριθμός των μελών του προσωπικού περιλαμβάνει 3 συνιδρυτές και διαχειριστές της εταιρείας, δύο μόνιμους υπαλλήλους και κατά μέσο όρο 3 ασκούμενους.

EUROTRAINING

Η EUROTraining είναι ένα Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα και δύο επιπλέον πιστοποιημένα υποκαταστήματα στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και του Βόλου, στην Ελλάδα. Η EUROTraining ειδικεύεται στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης ενηλίκων, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της Οικονομικής Διαχείρισης και του Τουρισμού. Ο οργανισμός βρίσκεται σε στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας και επιδιώκει να συνδέσει την εκπαιδευτική του προσφορά με τις ανάγκες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ένας από τους κύριους στόχους του οργανισμού είναι να συμβάλει στην επιμόρφωση των εργαζομένων με τρόπο που να τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στις κύριες ομάδες-στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων της EUROTraining περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άνεργοι, νεοπροσλαμβανόμενοι, νέοι και επίδοξοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, άτομα με αναπηρία, στελέχη επιχειρήσεων, απόφοιτοι λυκείων και πανεπιστημίων.

Οι βασικές δραστηριότητες του οργανισμού είναι η προσφορά σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (μεταξύ άλλων μέσω συνδυασμένης μάθησης με χρήση ΤΠΕ), διαδικτυακών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, σεμιναρίων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού και σεμιναρίων κατάρτισης μεταξύ επιχειρηματιών. Και τα τρία υποκαταστήματα της EUROTraining στην Ελλάδα διαθέτουν ευρύχωρες και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, υπερσύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, εξειδικευμένο εξοπλισμό για εύκολη πρόσβαση στους χώρους, βιβλιοθήκες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εργασιών (ARGUS ERP).

Οι βασικοί πυλώνες της EUROTraining συνοψίζονται ως εξής:

– απόκτηση και ανάπτυξη προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων,

– αναβάθμιση και συνεχής εξέλιξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση,

– καλλιέργεια και προώθηση της επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους,

– παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών για παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΜΜΕ, συμβουλευτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς.

Data protection
We, the die Berater Unternehmensberatungs GmbH (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the die Berater Unternehmensberatungs GmbH (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: