Velkommen til PROSPER!

Covid19-pandemien har udfordret europæiske virksomheder til at finde nye måder at arbejde sammen på, samtidig med at de overvinder fysiske afstande. Som følge heraf er der opstået forskellige typer af krisebårne fjern-/ hybridarbejdsmiljøer. For at bygge videre på de erfaringer, der er indsamlet med hybridarbejde under Covid19-pandemien, sigter dette projekt mod at udvikle et program til styrkelse af små og mellemstore virksomheder efter pandemien (PROSPER), som er centreret omkring sundt hybridarbejde.

Projektet er blevet dannet som et strategisk partnerskab med henblik på at udforme, udvikle og gennemføre en ny uddannelsestilgang, der er skræddersyet til behovene hos ledere i små og mellemstore virksomheder, der arbejder på afstand.

PROSPER imødekommer de europæiske SMV-leders behov for effektiv forvaltning af deres medarbejdere, der arbejder eksternt/hybrid, og for at skabe balance mellem digital produktivitet og trivsel og inklusion.

LATEST NEWS

LATEST NEWS