Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα PROSPER είναι μια φιλική προς το χρήστη σειρά ηλεκτρονικής μάθησης που ενδυναμώνει τους μάνατζερ όλων των επιπέδων, εξοπλίζοντάς τους με δεξιότητες απομακρυσμένης ηγεσίας, προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους απομακρυσμένους εργαζόμενους. Περιλαμβάνει τα εξής:

  • ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3 εβδομάδων (3 ώρες την εβδομάδα)
  • θεματική κάλυψη:
    • “επιπτώσεις της υβριδικής εργασίας στην ηγεσία” (εβδομάδα 1)
    • “ψηφιακή ευημερία” (εβδομάδα 2)
    • “συνεργατική εργασία σε μια υγιή υβριδική ομάδα” (εβδομάδα 3)
  • σπονδυλωτό μάθημα πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων ηχητικών, οπτικών και γραπτών μορφών μάθησης και διαδραστικών στοιχείων