Πώς να καθοδηγείτε μέλη ομάδων σε απομακρυσμένες ή υβριδικές ρυθμίσεις; Ποιες ηγετικές δεξιότητες απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση απομακρυσμένων ομάδων; Πώς να εξασφαλίσετε την ισορροπία μεταξύ ψηφιακής ευημερίας και παραγωγικότητας σε υβριδικά περιβάλλοντα;

Η επιχειρηματική υπόθεση PROSPER επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς

  • επιχειρηματολογεί για την περίπτωση της υγιούς υβριδικής εργασίας (ΥΥΕ) στις ΜΜΕ
  • συνδέει την YYE με ευρύτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές
  • περιέχει καλές πρακτικές και πρακτικά παραδείγματα για την ΥYΕ στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ