Καλώς Ήρθατε στο PROSPER!

Η πανδημία του Covid19 προκάλεσε τις ευρωπαϊκές εταιρείες να βρουν νέους τρόπους συνεργασίας ξεπερνώντας τις φυσικές αποστάσεις. Ως αποτέλεσμα, εμφανίστηκαν διάφοροι τύποι απομακρυσμένων/υβριδικών εργασιακών συνθηκών, λόγω κρίσης. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν με την υβριδική εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid19, το παρόν έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ενδυνάμωσης μετά την πανδημία (Post Pandemic Empowerment Programme – PROSPER) για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME) που επικεντρώνεται στην υγιή υβριδική εργασία (ΥΥΕ).

Το έργο διαμορφώθηκε ως στρατηγική σύμπραξη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των απομακρυσμένων μάνατζερ ΜΜΕ.

Το PROSPER απευθύνεται στις ανάγκες των διευθυντών των ευρωπαϊκών ΜΜΕ για την αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων τους που εργάζονται εξ αποστάσεως/υβριδικά, εξισορροπώντας την ψηφιακή παραγωγικότητα με την ευημερία και την ένταξη.

LATEST NEWS

LATEST NEWS