Добре дошли в PROSPER!

Пандемията Covid19 предизвика европейските компании да търсят нови начини за работа, преодолявайки физическите разстояния и ограничения. В резултат на това се появиха различни видове дистанционни и хибридни работни режими и възможности.

За да надгради опита, натрупан от хибридната работа по време на пандемията Covid19, този проект има за цел да разработи програма за  повишаване на устойчивостта и знанието (PROSPER) за малки и средни предприятия, която се фокусира върху уменията на лидерите за създаване и поддържане на здравословната хибридна среда.

PROSPER е формиран като стратегическо партньорство за проектиране, разработване и прилагане на нов подход за обучение, съобразен с нуждите на мениджърите на МСП, които се налага да управляват хибридни или дистанционни екипи.

PROSPER се фокусира и върху нуждата на европейските мениджъри на МСП за ефективно управление, като балансира дигиталната продуктивност с благосъстоянието на служителите и равнопоставеното им включване в работния процес.

LATEST NEWS

LATEST NEWS